آگاهی

 

بودن و زندگی یک معنا را میدهند باید بودن را بیاد بیاورید و آن را زندگی کنید .

بودن یعنی لحظه را غنیمت بشمارید و بدانید که فردایی حقیقی وجود ندارد و آنچه تو آن را امروز و فردا میدانی و میخوانی فقط زمان ذهنی است که برای خود حفظ کرده ای.

تو ذهن و قرارداد های آن نیستی ، تو بیکرانی هستی که ذهن در آن نقش نمایی میکند و ابزاری برای تو است همچون دست و پای تو که برای انجام کارهای روزمره از آن استفاده میکنی.

در واقع تو ، تو نیستی و اگر بتوانی از توهم تو و من که برچسب ذهنی است رهایی یابی درک خواهی کرد که باهمه و همه چیز سنخیت داری و یکی هستی .

ما همه در یک ”آن ”بودیم و در لحظه ای پراکنده شدیم البته در ظاهر اما توسط ریسمانهایی نامریی که باید به آن چنگ زد وصل و متصل هستیم .

ما از جنس همان ستاره ای هستیم که در آسمان زمین به آن مینگری آری تو و او یکی هستید اما ذهن تو را جدا کرده است .

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

درباره نویسنده

ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان

محبوب ترین ها
آوریل ۲۳, ۲۰۲۰, ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - مهدی 928
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
مارس ۲۲, ۲۰۲۰, ۱۰:۲۷ بعد از ظهر - مستانه
آوریل ۱۵, ۲۰۲۰, ۱۰:۰۰ بعد از ظهر - رحمان رامفر
آوریل ۲, ۲۰۲۰, ۸:۵۶ بعد از ظهر - reza