بی زمانی و لحظه حال

 

به نظر میرسد که رهایی از ذهن ناممکن است. همه ما درون آن غرقه ایم چگونه میشود پرواز کردن را به ماهی آموخت؟


پایان دادن به توهم زمان، کلید اصلی است. زمان و ذهن، جدایی ناپذیر هستند. زمان را از ذهن پاک کنید، آنگاه ذهن متوقف میشود؛ مگر این که انتخاب شما استفاده از زمان باشد.
یکی دانستن خویش با ذهن به مفهوم اسیر زمان شدن، یعنی اجبار به زندگی کردن، تقریبا به طور کامل از طريق خاطرات و انتظار است. این توهم موجـب مشغله ذهنی بی پایانی در رابطه با گذشته و آینده و عدم تمایل به محترم شمردن و پذیرش لحظه حال میشود و سبب می گردد به آنچه که هست، اجازه بودن ندهيم چنین اجباری به این دلیل است که گذشته به شما هویت می بخشد و آینده وعده رستگاری و خشنودی میدهد. در هر صورت، هر دوی اینها اوهامی بیش نیستند.

اما بدون احساس زمان، چگونه میتوانیم در این جهان عمل کنیم؟ در این صورت دیگر هیچ تلاشی برای دستیابی به اهداف انجام نمی شود حتی من هم دیگر نمیدانم که کیستم، زیرا گذشته آن کسی را از من می سازد که امروز هستم. فکر میکنم زمان ابزار با ارزشی است و ما نیاز داریم به جای این که هدرش دهیم، استفاده خردمندانه از آن را فرابگیريم.

زمان به هیچ رو با ارزش نیست، زیرا یک توهم است. آنچه را که با ارزش می پندارید زمان نیست، بلکه مقطعی بیرون از زمان، يعني 《لحظه حال》است. 《لحظه حال》 به راستی با ارزش می باشد. هر چه بیش تر روی زمان گذشته و آینده متمرکز شوید، بیش تر 《لحظه حال 》، یعنی ارزشمندترین چیزی را که وجوددارد از دست می دهید.
چرا 《لحظهٔ حال》 با ارزش ترین چیز است؟ نخست آن که تنها چیزی ست که هست؛ تمامی آن چیزیست که هست. لحظه ابدیت، فضایی ست که تمامی هستی شما را آشکار میکند، آن عاملی که همیشه ثابت باقی میماند. هستی، لحظه حال است. هرگز زمانی نبوده است که زندگی شما در لحظه حال نبوده باشد و هیچگاه هم نخواهد بود دوم آن که 《لحظه حال》 تنها مقطعی ست که می تواند شما را به فراسوی مرزهای محدود ذهن ببرد. این تنها نقطه ای است که شما را به حیطه بی زمانی و بیشکلی 《بودن》 میبرد.

 

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

درباره نویسنده

ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان

محبوب ترین ها
آوریل ۲۳, ۲۰۲۰, ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - مهدی 928
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
مارس ۲۲, ۲۰۲۰, ۱۰:۲۷ بعد از ظهر - مستانه
آوریل ۱۵, ۲۰۲۰, ۱۰:۰۰ بعد از ظهر - رحمان رامفر
آوریل ۲, ۲۰۲۰, ۸:۵۶ بعد از ظهر - reza