دوشعر زیبا از خیام

این دو شعر زیبا از خیام شاعر بزرگ اایرانی است

شعر اول : گر ز می مغانه مستم هستم گر کافر و گبر و بت پرستم هستم 

هر طایفه ای به من گمانی دارد من زان خودم چنان که هستم هستم

شعر دوم : در آن قصر که جمشید جام گرفت گربه بچه کرد و روبه آرام گرفت

بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیذی که چگونه گور بهرام گرفت

با تشکر..............

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

درباره نویسنده
محبوب ترین ها
آوریل ۲۳, ۲۰۲۰, ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - مهدی 928
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
ژوئیهٔ ۲۹, ۲۰۲۰, ۱۱:۱۷ قبل از ظهر - saleh
مارس ۲۲, ۲۰۲۰, ۱۰:۲۷ بعد از ظهر - مستانه
آوریل ۱۵, ۲۰۲۰, ۱۰:۰۰ بعد از ظهر - رحمان رامفر