رفتارشناسی ایرانیان

 

دکتر کیومرث فلاحی،استادیار وقت پژوهشکده تعلیم و تربیت به سال 1390 کتابی را با عنوان: «رفتارشناسی ایرانیان- درآمدی بر شناخت روحیات، فرهنگ و رفتارمردمان ایران» تألیف می کند.این کتاب توسط انتشارات مهکامه درتهران چاپ و منتشر شده است.

این کتاب از سه بخش و چهارده فصل به شرح زیرتشکیل یافته:

بخش یکم- رفتاراجتماعی و روحیه ملت ها

فصل اول-تعریف ها ومفهوم ها

فصل دوم-زیست بوم و ارتباطات انسانی

بخش دوم- زیست بوم،فرهنگ و رفتاراجتماعی ایرانیان

فصل اول-ایران وایرانیان

فصل دوم- درحدیث دیگران

فصل سوم- از زبان خودی

بخش سوم- وحدت و کثرت در ویژگی های رفتاری ایرانیان

فصل اول- فارس زبانان و زبان فارسی

فصل دوم- ایران مرکزی

فصل سوم- کردها

فصل چهارم- لرها

فصل پنجم- مردم سیستان و بلوچستان

فصل ششم- مردمان گیل و دیلم و گرگان

فصل هفتم- قوم های ترک زبان ایرانی و ویژگی های فرهنگی آنان

فصل هشتم- مردم خوزستان و کرانه های خلیج فارس

فصل نهم- ایرانیان زرتشتی،کلیمی،ارمنی،آشوری وصُبی.

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

درباره نویسنده
محبوب ترین ها
آوریل ۲۳, ۲۰۲۰, ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - مهدی 928
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
مارس ۲۲, ۲۰۲۰, ۱۰:۲۷ بعد از ظهر - مستانه
آوریل ۱۵, ۲۰۲۰, ۱۰:۰۰ بعد از ظهر - رحمان رامفر
آوریل ۲, ۲۰۲۰, ۸:۵۶ بعد از ظهر - reza