رها کردن زمان روانی

رها کردن زمان روانی

یاد بگیرید که از زمان برای جنبه های عملی زندگی تان استفاده کنید - میتوانیم این زمان را 《زمان ساعتی》 بنامیم - اما بی درنگ پس از انجام کارهای عملی به آگاهی لحظه حال باز گردید. با این شیوه، آن 《ساعت روانی》 که خود را با گذشته یا رابطه اجباری و مداوم با آینده یکی میکند، به وجود نمی آید.
زمان ساعتی فقط در برگیرنده تعیین وقت یا برنامه ریزی برای مسافرت نیست، بلکه آموختن از گذشته برای دوری گزینی از تکرار چند باره همان اشتباه هاست. زمان ساعتی برای تعيين هدفها و دستیابی به آنها کاربرد دارد. پیش بینی آینده از طریق الگوهایی مثل قوانین، ریاضی و فیزیک و دانش هایی مانند اینها که از گذشته آموخته شده است و اقدام لازم بر مبنای این پیش بینی ها عملی میشود.
اما حتی اینجا هم، یعنی در حوزه زندگی عملی، جایی که نمی توانیم بدون مراجعه به گذشته و آینده کاری بکنیم، لحظه حال همچنان عامل اصلی باقی می ماند. درس های آموخته از گذشته مربوطه به لحظه حال است و در لحظه حال به کار می آید. هرگونه برنامه ریزی و عملکرد در جهت دستیابی به هدفی خاص در لحظه حال انجام میشود.
همواره كانون اصلی توجه افراد روشن بین 《لحظهٔ حال》 است، اما آنها همچنین به شکلی حاشیه ای از زمان آگاهی دارند. به سخنی دیگر، این اشخاص از زمان ساعتی استفاده می کنند، اما از زمان روانی آزاد هستند.
هنگام انجام این کار هشیار باشید تا ناآگاهانه زمان ساعتی را به زمان روانی تبدیل نکنید. برای نمونه، اگر در گذشته اشتباهی مرتكب شده اید و اکنون از آن درس می گیرید، از زمان ساعتی استفاده کرده اید. از سوی دیگر، اگر در ذهنتان با این اشتباه به سر ببرید و حس انتقاد از خود، پشیمانی یا گناه از آن به وجود بیاید، در حال تبديل آن اشتباه به 《من》 و 《مال من》 هستید. در نتیجه آن را به بخشی از احساس وجودتان تبديل می کنید. آنگاه زمان ساعتی به زمان روانی مبدل می شود که همیشه به احساس کاذبی از هویت متصل است. نابخشودن، به گونه ای الزامی به مفهوم بار سنگین زمان روانی است.

 

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

درباره نویسنده

ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان

محبوب ترین ها
آوریل ۲۳, ۲۰۲۰, ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - مهدی 928
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
مارس ۲۲, ۲۰۲۰, ۱۰:۲۷ بعد از ظهر - مستانه
آوریل ۱۵, ۲۰۲۰, ۱۰:۰۰ بعد از ظهر - رحمان رامفر
آوریل ۲, ۲۰۲۰, ۸:۵۶ بعد از ظهر - reza