همه با تو خویشاوندی دارند

دلسوزی تنها هنگامی سربر می آورد که بتوانی

ببینی که همه با تو خویشاوندی دارند.

دلسوزی تنها هنگامی پدید می آید که ببینی تو

عضوی از همه و همه عضوی از تو هستند.

هیچ کس جدا نیست. وقتی توهم جدایی کنار

رفت، دلسوزی سر بر می آورد.

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

درباره نویسنده

ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان

محبوب ترین ها
آوریل ۲۳, ۲۰۲۰, ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - مهدی 928
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
مارس ۲۲, ۲۰۲۰, ۱۰:۲۷ بعد از ظهر - مستانه
آوریل ۱۵, ۲۰۲۰, ۱۰:۰۰ بعد از ظهر - رحمان رامفر
آوریل ۲, ۲۰۲۰, ۸:۵۶ بعد از ظهر - reza