ادبیات

ادبیات

۱۹۶ بازدید - مهٔ ۱۱, ۲۰۲۰, ۱۲:۰۹ قبل از ظهر - Pari
نشاند کی جوید که تو بی نشانی مکانت کی یابد که تو بی مکانی
Read More
۱۸۳ بازدید - مهٔ ۱۰, ۲۰۲۰, ۱:۳۵ بعد از ظهر - Pari
دل نیست ، این دلی که به من دادی
Read More
۱۴۳ بازدید - مهٔ ۱۰, ۲۰۲۰, ۱۲:۳۴ بعد از ظهر - Hediye
You’re the author of your life. Don’t be afraid to edit or change the script. تو نويسنده زندگيت هستي. نترس از...
Read More
۱۳۵ بازدید - مهٔ ۱۰, ۲۰۲۰, ۱۲:۲۰ بعد از ظهر - Hediye
تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم....
Read More
۴۱۳ بازدید - مهٔ ۸, ۲۰۲۰, ۷:۳۷ بعد از ظهر - Pari
جست و جوی ما ورای جست و جو من نمیدانم ، تو میدانی بگو
Read More
۲۵۰ بازدید - مهٔ ۷, ۲۰۲۰, ۳:۴۰ قبل از ظهر - Pari
حرکت جوهری مستمر ، بودن و شدن ...
Read More
۴۶۹ بازدید - مهٔ ۶, ۲۰۲۰, ۱۲:۲۵ قبل از ظهر - علی
لذت های زندگی هوای توی گل فروشی؛ خاروندن رد کش جوراب؛ دیر میرسی سرکار و رییس هنوز نیومده
Read More
۴۲۷ بازدید - مهٔ ۵, ۲۰۲۰, ۹:۰۶ بعد از ظهر - Pedram
من را رها کن
Read More
۹٬۹۲۶ بازدید - مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
هر چقدر کمتر جواب انسان‌های منفی را بدهید
Read More
۹۶۴ بازدید - مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۴:۰۹ بعد از ظهر - Pari
تو مبین جهان زبیرون که جهان درون دیده ست
Read More
محبوبترین ها
آوریل ۲۳, ۲۰۲۰, ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - مهدی 928
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
ژوئن ۱۲, ۲۰۲۰, ۱۲:۲۲ بعد از ظهر - Pedram
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۴:۰۹ بعد از ظهر - Pari
ژوئن ۱۱, ۲۰۲۰, ۱۰:۱۶ بعد از ظهر - Pari