ادبیات

ادبیات

۲۶ بازدید - ژوئن ۲۷, ۲۰۲۰, ۸:۳۸ قبل از ظهر - سروش
ذکر سروده ای از شاعر معاصر
Read More
۲۷ بازدید - ژوئن ۲۶, ۲۰۲۰, ۲:۵۶ بعد از ظهر - Pedram
کاتارینا_بیوالد
Read More
۲۴ بازدید - ژوئن ۲۶, ۲۰۲۰, ۲:۳۵ بعد از ظهر - Pedram
دبی
Read More
۲۰ بازدید - ژوئن ۲۵, ۲۰۲۰, ۷:۱۷ بعد از ظهر - Pari
عشق را بی معرفت معنا نکن
Read More
۱۸ بازدید - ژوئن ۲۵, ۲۰۲۰, ۱۰:۴۷ قبل از ظهر - Pari
ظلمت و نور
Read More
۳۰ بازدید - ژوئن ۲۳, ۲۰۲۰, ۱:۵۳ قبل از ظهر - علی
مواظب دلت باش چون....
Read More
۲۶ بازدید - ژوئن ۲۲, ۲۰۲۰, ۱۰:۰۴ بعد از ظهر - Pedram
اکهارت تله
Read More
۴۸ بازدید - ژوئن ۲۲, ۲۰۲۰, ۱۰:۰۱ بعد از ظهر - Pedram
دعا
Read More
۲۸ بازدید - ژوئن ۲۱, ۲۰۲۰, ۱۰:۵۵ بعد از ظهر - MAHDI
زن رفت پیش دکتر گفت آقای دکتر شوهرم ...
Read More
۳۴ بازدید - ژوئن ۲۰, ۲۰۲۰, ۱۲:۱۷ بعد از ظهر - Pari
آدمی مخفیست در زیر زبان
Read More
محبوبترین ها
آوریل ۲۳, ۲۰۲۰, ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - مهدی 928
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
ژوئن ۱۲, ۲۰۲۰, ۱۲:۲۲ بعد از ظهر - Pedram
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۴:۰۹ بعد از ظهر - Pari
ژوئن ۱۱, ۲۰۲۰, ۱۰:۱۶ بعد از ظهر - Pari