ادبیات

ادبیات

۱۰۸ بازدید - ژوئن ۱۱, ۲۰۲۰, ۱:۳۱ بعد از ظهر - Pedram
حافظ
Read More
۴۲ بازدید - ژوئن ۱۱, ۲۰۲۰, ۳:۲۲ قبل از ظهر - مهدی 928
بغل یار
Read More
۳۴ بازدید - ژوئن ۱۱, ۲۰۲۰, ۱:۲۷ قبل از ظهر - Pari
مارا به جز خیالت ...
Read More
۲۹ بازدید - ژوئن ۱۱, ۲۰۲۰, ۱۲:۴۹ قبل از ظهر - Pari
مولانای جان
Read More
۲۷ بازدید - ژوئن ۱۰, ۲۰۲۰, ۱۱:۱۷ بعد از ظهر - Pedram
سعدی
Read More
۵۲ بازدید - ژوئن ۱۰, ۲۰۲۰, ۳:۲۱ بعد از ظهر - Pedram
سعدی
Read More
۳۱ بازدید - ژوئن ۹, ۲۰۲۰, ۱۰:۱۴ بعد از ظهر - Pari
نیک بشنو تو نکته بیچون را
Read More
۷۸ بازدید - ژوئن ۹, ۲۰۲۰, ۱:۴۷ قبل از ظهر - علی
این متن واقعا محشره . . خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟ خدا در دستیست که به یاری میگیری، در...
Read More
۴۹ بازدید - ژوئن ۹, ۲۰۲۰, ۱۲:۴۹ قبل از ظهر - Pari
پل به جای این همه دیوار باش
Read More
۸۰ بازدید - ژوئن ۸, ۲۰۲۰, ۹:۴۸ بعد از ظهر - مهدی 928
تویی که تنهایی تنها نیستی توداری در خلوتت یاری وگر تنهاست عاشق نیست تنها که با معشوق پنهان یار باشد
Read More
محبوبترین ها
آوریل ۲۳, ۲۰۲۰, ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - مهدی 928
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
ژوئن ۱۲, ۲۰۲۰, ۱۲:۲۲ بعد از ظهر - Pedram
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۴:۰۹ بعد از ظهر - Pari
ژوئن ۱۱, ۲۰۲۰, ۱۰:۱۶ بعد از ظهر - Pari