ادبیات

ادبیات

۳۲۶ بازدید - ژوئن ۲, ۲۰۲۰, ۲:۰۰ قبل از ظهر - علی
قضاوتت میکنند آنانی که قاضی نیستند، حکم میدهند آنهایی ....
Read More
۱۶۷ بازدید - مهٔ ۳۱, ۲۰۲۰, ۱۰:۲۱ بعد از ظهر - Pari
آرمان ها و اعتقادات
Read More
۱۹۴ بازدید - مهٔ ۲۸, ۲۰۲۰, ۷:۳۰ بعد از ظهر - مهدی شریعتی
متن انگلیسی با ترجمه
Read More
۱۹۳ بازدید - مهٔ ۲۸, ۲۰۲۰, ۲:۳۵ بعد از ظهر - Pari
نا امید از در رحمت به کجا شاید رفت
Read More
۱۶۲ بازدید - مهٔ ۲۸, ۲۰۲۰, ۹:۲۸ قبل از ظهر - علی حسین زاده
۵۴
Read More
۱۵۵ بازدید - مهٔ ۲۸, ۲۰۲۰, ۹:۲۸ قبل از ظهر - علی حسین زاده
۵۳
Read More
۸۶ بازدید - مهٔ ۲۸, ۲۰۲۰, ۹:۲۷ قبل از ظهر - علی حسین زاده
۵۲
Read More
۷۸ بازدید - مهٔ ۲۸, ۲۰۲۰, ۹:۲۶ قبل از ظهر - علی حسین زاده
انگلیسی با ترجمه
Read More
۶۷ بازدید - مهٔ ۲۸, ۲۰۲۰, ۱۲:۰۹ قبل از ظهر - Pari
تا از تو جدا شده آغوش مرا ...
Read More
۱۱۷ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۸:۰۵ بعد از ظهر - NASRIN
شعر هایی از شاعر معاصر ایران : شاعر سهراب سپهری
Read More
محبوبترین ها
آوریل ۲۳, ۲۰۲۰, ۱۱:۰۶ بعد از ظهر - مهدی 928
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۶:۵۸ بعد از ظهر - علی
ژوئن ۱۲, ۲۰۲۰, ۱۲:۲۲ بعد از ظهر - Pedram
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۴:۰۹ بعد از ظهر - Pari
ژوئن ۱۱, ۲۰۲۰, ۱۰:۱۶ بعد از ظهر - Pari