تاریخ

تاریخ

۳۰ بازدید - ژوئن ۲۱, ۲۰۲۰, ۹:۴۲ بعد از ظهر - MAHDI
هویت این فرد را چند سال قبل سایت ...
Read More
۳۰ بازدید - ژوئن ۹, ۲۰۲۰, ۱۱:۱۹ بعد از ظهر - علی
پندهای 22 گانه زرتشت که 3700 سال پیش آن را به ما آموخته و به یادگار گذاشته 1. آنچه را گذشته...
Read More
۹۶ بازدید - مهٔ ۱۸, ۲۰۲۰, ۷:۳۳ بعد از ظهر - MAHDI
آیا میدانید؟
Read More
۲۳۱ بازدید - مهٔ ۷, ۲۰۲۰, ۱۱:۴۷ بعد از ظهر - علی
کرونا آمد تا به ما بیاموزد: چقدر دست دادن با دوستانمان لذت بخش بود و ما از آن بیخبر بودیم. آمد و...
Read More
۳۹ بازدید - آوریل ۲۱, ۲۰۲۰, ۱:۰۹ بعد از ظهر - Ali
کشفی عجیب که تاریخ انسان‌ های اولیه را دگرگون کرد!
Read More
محبوبترین ها
ژوئن ۲۱, ۲۰۲۰, ۹:۴۲ بعد از ظهر - MAHDI