کتاب

کتاب

۹۲ بازدید - مهٔ ۳۱, ۲۰۲۰, ۲:۳۱ قبل از ظهر - Pari
واقعیتی مستقل از اتفاقات ذهن در دنیای بیرون وجود ندارد.
Read More
۹۵ بازدید - مهٔ ۳۱, ۲۰۲۰, ۲:۲۸ قبل از ظهر - Pari
آندره مورو آ
Read More
۷۵ بازدید - مهٔ ۲۸, ۲۰۲۰, ۲:۳۰ بعد از ظهر - Pari
فعالیت ذهن بسیار پیچیده است
Read More
۵۹ بازدید - مهٔ ۲۸, ۲۰۲۰, ۲:۲۶ بعد از ظهر - Pari
به سوی شادمانی راهی نیست، عظمت خود را دریابید
Read More
۷۴ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۴:۲۷ بعد از ظهر - Pari
حقیقت عشق
Read More
۹۲ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۱۱:۴۵ قبل از ظهر - Pari
نور واقعی هر روزما را نوازش میکند کافی است دریابیم ، فقط باشیم
Read More
۹۶ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۱۲:۳۰ قبل از ظهر - Pari
عفو و بخشش یعنی رها کردن چیزهای کهنه
Read More
۸۵ بازدید - مهٔ ۲۷, ۲۰۲۰, ۱۲:۲۰ قبل از ظهر - Pari
بد بینی و خوش بینی و ویژگی های خفته در درون ما ....
Read More
۱۴۰ بازدید - مهٔ ۲۶, ۲۰۲۰, ۸:۲۷ بعد از ظهر - Pari
نیروی لحظه حال
Read More
۱۰۹ بازدید - مهٔ ۲۶, ۲۰۲۰, ۵:۳۵ بعد از ظهر - Pari
دیو نه کیه ، عاقل کیه ؟
Read More
محبوبترین ها
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۲:۲۰ بعد از ظهر - Pari
ژوئن ۱۰, ۲۰۲۰, ۷:۰۲ بعد از ظهر - Pari
ژوئن ۹, ۲۰۲۰, ۱۲:۲۶ بعد از ظهر - Pari
ژوئن ۱۷, ۲۰۲۰, ۱:۲۷ قبل از ظهر - Pari
ژوئن ۳۰, ۲۰۲۰, ۷:۳۵ قبل از ظهر - سروش