کتاب

کتاب

۷۹ بازدید - مهٔ ۲۶, ۲۰۲۰, ۱:۳۹ قبل از ظهر - Pari
راستی و یک رویی _هوش و زیبایی
Read More
۱۲۹ بازدید - مهٔ ۲۵, ۲۰۲۰, ۴:۳۹ بعد از ظهر - Pari
ذهنیتی که ادم ها از خود به جای میگذارند مهمتر از هر چیز دیگری است ...
Read More
۱۸۱ بازدید - مهٔ ۲۱, ۲۰۲۰, ۹:۴۱ بعد از ظهر - Pari
باید بە فکر ساختن یک بادبادک بود
Read More
۱۶۲ بازدید - مهٔ ۲۱, ۲۰۲۰, ۱۱:۵۶ قبل از ظهر - Pari
تضاد ها هستند که ذهن را نسبت به جریانات درونی و بیرونی تیره و تار میکنند
Read More
۱۸۸ بازدید - مهٔ ۲۱, ۲۰۲۰, ۱۱:۲۰ قبل از ظهر - Pari
نیروی حال و آگاهی
Read More
۲۳۹ بازدید - مهٔ ۲۰, ۲۰۲۰, ۱۲:۲۸ بعد از ظهر - Pari
فقط گوش باش
Read More
۲۳۴ بازدید - مهٔ ۱۸, ۲۰۲۰, ۱:۰۲ بعد از ظهر - Pari
شازده کوچولو
Read More
۱۴۷ بازدید - مهٔ ۱۸, ۲۰۲۰, ۱:۰۱ بعد از ظهر - Pari
شازده کوچولو
Read More
۲۰۹ بازدید - مهٔ ۱۶, ۲۰۲۰, ۷:۴۲ بعد از ظهر - Pari
نیمه تاریک وجود
Read More
۲۱۵ بازدید - مهٔ ۱۶, ۲۰۲۰, ۵:۴۳ بعد از ظهر - Pari
نخستین درس عشق، درخواست نکردن عشق است
Read More
محبوبترین ها
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۲:۲۰ بعد از ظهر - Pari
ژوئن ۱۰, ۲۰۲۰, ۷:۰۲ بعد از ظهر - Pari
ژوئن ۹, ۲۰۲۰, ۱۲:۲۶ بعد از ظهر - Pari
ژوئن ۱۷, ۲۰۲۰, ۱:۲۷ قبل از ظهر - Pari
ژوئن ۳۰, ۲۰۲۰, ۷:۳۵ قبل از ظهر - سروش