کتاب

کتاب

۴۴۶ بازدید - مهٔ ۹, ۲۰۲۰, ۷:۰۳ بعد از ظهر - Pari
باید ها را رها کنید ، مسئولیت پذیری برای افکار و احساسات از اگاهی شروع میشود .
Read More
۶۴۷ بازدید - مهٔ ۸, ۲۰۲۰, ۱۱:۱۶ بعد از ظهر - Pari
آنچه که باید هر انسانی به انسان دیگر ارزانی دارد ، عشق است و دیگر هیچ
Read More
۵۶۸ بازدید - مهٔ ۸, ۲۰۲۰, ۷:۱۰ بعد از ظهر - Pari
از هر چه بدتان بیاید ، سرتان می آید .
Read More
۱۶۱ بازدید - مهٔ ۷, ۲۰۲۰, ۱:۴۶ بعد از ظهر - Pari
آنجا که ترس هست چگونه ممکن است فصیلت باشد؟؟
Read More
۲۲۴ بازدید - مهٔ ۶, ۲۰۲۰, ۸:۰۴ بعد از ظهر - Pari
آیا فکر کردن برای ماندگاری در این جهان ضروری نیست؟
Read More
۱٬۱۴۴ بازدید - مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۲:۲۰ بعد از ظهر - Pari
قاعده ۱۸
Read More
۳۸۱ بازدید - مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۱:۵۵ قبل از ظهر - Pari
رها کردن خشم
Read More
۲۵۶ بازدید - مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۱:۴۷ قبل از ظهر - Pari
بررسی لایه های تاریک وجود
Read More
محبوبترین ها
مهٔ ۴, ۲۰۲۰, ۲:۲۰ بعد از ظهر - Pari
ژوئن ۱۰, ۲۰۲۰, ۷:۰۲ بعد از ظهر - Pari
ژوئن ۹, ۲۰۲۰, ۱۲:۲۶ بعد از ظهر - Pari
ژوئن ۱۷, ۲۰۲۰, ۱:۲۷ قبل از ظهر - Pari
ژوئن ۳۰, ۲۰۲۰, ۷:۳۵ قبل از ظهر - سروش